Vienna Setälä-Pynnönen

 

Olen ihmisluontoon perehtynyt, terveysjournalismista väitellyt tutkija ja kirjoittaja.

 

Taustani on Helsingin yliopistolla viestintätieteissä (VTT), evoluutiobiologiassa (FL) ja perinnöllisyystieteessä (FM).

 

Työni keskiössä on sosiaalisten ilmiöiden ja terveyskysymysten ymmärtäminen yksilön biopohjaisten perustarpeiden kautta.

 

Tutkimusaiheitani vuosien varrelta (ks. Julkaisut ja pdf-julkaisut eli valikoima nopeita)

·      terveyserot kulttuurisen ja emotionaalisen pääoman näkökulmasta

·      miten tieteellinen terveysjournalismi puhuttelee?

·      median terveyskuvan muutokset

·      epigenetiikan ja psykososiaalisen terveyden tekijän julkisuus

·      mistä käsin elämme? varhaiset kokemukset ja aikuisiän toimintakyky

·      vapauden toteutumisen mahdollisuudet

 

vienna.setala@heraamo.fi

0405692918

©2017 Vienna Setälä-Pynnönen