Julkaisuja

 

Setälä-Pynnönen V (2017) Miksi tutkimustieto ihmissuhteiden vaikutuksesta terveyteen leviää niin hitaasti? Kommentaattori lääket. prof. Sirkka Keinänen Kiukaanniemi. Yhteiskuntapolitiikka 4, 472 -478.

 

Ihmissuhteilla on keskeinen vaikutus sairastavuuteen. Kaleva 2.8.2017

 

Setälä-Pynnönen V (2016) Toisen ihmisen merkitys terveydelle. Aikakauskirja Duodecim 132: 3, 284-5.

 

Setälä-Pynnönen V (2015) Median terveyskuva ja yksilönkehityksen potentiaali. Yhteiskuntapolitiikka 80: 3, 299-303.

 

Setälä-Pynnönen V (2015) Tiedejournalismi inhimillisen epävarmuuden palveluksessa. Tutkimus suomalaisten joukkoviestinnän tiedepuheesta, terveyskäsityksestä ja ihmiskuvasta. Akateeminen väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:5. Helsingin yliopisto. Helsinki: Unigrafia.

 

Setälä V (2014) Treenaajan elo ja liikunnan ilo. Terveyspuheen etiikka ja esikuvien voima suomalaisessa mediassa. Liikunta & Tiede 51: 5, 27-28.

 

Setälä V & Väliverronen E (2014) Fighting fat: The role of ”field experts” in mediating science in health communication. Science as Culture 23: 4, 517 -536.

 

Setälä V (2014) Terveyden esikuvat, pudokkaat ja inhimillinen samastuminen –  monitieteinen näkökulma mediapuheeseen. Teoksessa Järvi, Ulla (toim.) Tautinen media. Helsinki: Duodecim, 50-65.

(ks. kritiikki Liikunta&Tiede-lehti, Teijo Pyykkönen)

 

Setälä V (2012) Miehisestä ihanteesta elämän asiakkaan kultaiseen häkkiin. Naisen elämän ristiriita Annan henkilöhaastatteluissa 1988 ja 2008. Sosiologia 49: 2, 100-118.

 

Setälä V & Väliverronen E (2011) Public perceptions of evolutionary theory and the rise of evolutionary psychology in Finland. Public Understanding of Science 20: 4, 558-573.

 

Setälä V. (2011) Tiede, media ja ihmisen taipumus taantua. LuonnonTutkija 115: 5, 179-184.

 

Setälä V. (2011) Terveysviestintä puhuttelee koulutettua keskiluokkaa. Hyvinvointikatsaus 22: 2, 32-35.

 

Setälä V. (2011) Katse ihmiseen, ei verenpaineeseen. Mielenterveys 50, 2. 19-20.

 

Setälä V (2010) Kansalaisen ja asiantuntijan suhde kahdessa terveyskampanjassa 1982 ja 2007. Yhteiskuntapolitiikka 75: 6, 625-637.

 

Setälä V (2010) Median terveysnormi puhuttelee jo ennestään terveitä. TESSO 5: 40-41.

 

Setälä V (2009) Biokansalaiset ja kenttäasiantuntijat Läskikapinassa. Sosiologia 46: 4, 269-285.

 

Setälä V (2008) Kehitysopin julkinen ymmärrys ja populaari evoluutiodiskurssi. Tiedotustutkimus 31: 4, 42-62.

 

Setälä V (2006) Raskauspahoinvointi on kahden perimän kahnausta. Helsingin Sanomat, Tiede&luonto elokuu/2006.

 

©2017 Vienna Setälä-Pynnönen